fredag 14 april 2017

Valutarestriktionerna avskaffade på Island

Den 14 mars avskaffades valutarestriktionerna på Island.

Det var möjligt tack vare en kraftig tillväxt i den isländska ekonomin och i nationalbankens valutareserv. Nu en månad senare har alla farhågor om att valutan skulle bli svagare kunnat avfärdas. Som ses i grafen har den isländska kronan förstärkts med ca. 15% sedan i mars i fjol.

Nu när inga restriktioner gäller längre kan pensionsfonder och isländska investerare och kapitalförvaltare investera i utländska objekt, t.ex. penningmarknadsfonder. Det är en fördel, för den inhemska marknaden har varit för liten för pensionsfonderna här.

Centralbanksräntan oförändrad tillsvidare

Dagen efter att restriktionerna avskaffades beslöt Seðlabanki Íslands, den isländska centralbanken, att hålla centralbanksräntan oförändrad på 5%. Marknadsbedömare hade räknat med en sänkning som en direkt uppföljning av den öppna marknaden. Men banken vågade troligen inte taga steget då, men kanske gör det vid nästa beslut om räntan.
Man vill undvika, att utländska investerare kommer med pengar till Island för att utnyttja det höga ränteläge som är på Island jämfört med marknaderna i andra valutor.
Inflationen hålls fortfarande låg här i landet, ca 1 - 2 % på årsbasis, och inom de målsättningar som centralbanken ställt upp på 2,5%.

14.04.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar